China, 2010

Beijing
Hangzhou
Huangshan
Shanghai
Macau